TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

Thư chào mừng

  • GS.TS. Lê Thanh Hải
  • GS.TS. Nguyễn Gia Khánh
  • GS.TS. Ye Myint Kyaw

Ngày quan trọng

Thời gian nộp báo cáo khoa học:

01/01/2020

Hạn nộp báo cáo khoa học:

31/07/2020

Thời gian chấm và thông báo:

01-15/08/2020

Hạn nộp cuối cùng:

31/08/2020

Hội nghị

Thời gian: Ngày 14 - 17 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Chủ đề: Đảm bảo sự tiếp cận công bằng đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho trẻ em

Tin tức

Đang cập nhật...

BÁO CÁO VIÊN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn