TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

VỀ APFC 2020 / THÔNG TIN HỘI NGHỊ

Hội nghị khoa học về Nhi khoa toàn quốc lần thứ 24 và Hội nghị Nhi khoa Đông Nam Á lần thứ 17 sẽ là một diễn đàn thú vị thúc đẩy hợp tác ASEAN lên một tầm cao mới, cung cấp cho các bác sĩ nhi khoa trong khu vực một nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, để thảo luận và tranh luận về tầm quan trọng và các vấn đề đương đại, và cập nhật về các cải tiến kỹ thuật để chẩn đoán và điều trị cho nhiều loại bệnh ở trẻ em.

Với các bài giảng đặc biệt, hội nghị chuyên đề, diễn đàn, các hội thảo, các bài báo cáo khoa học khuyến khích tất cả chúng ta tiếp tục tiến lên và các sự kiện xã hội thúc đẩy kết nối và hữu nghị, Hội nghị khoa học về Nhi khoa toàn quốc lần thứ 24 và Hội nghị Nhi khoa Đông Nam Á lần thứ 17 năm 2020 sẽ thực sự là một sự kiện rất được mong đợi trong năm.

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn