TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN: 

GS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn, Chủ tịch danh dự của Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch danh dự của Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TSKH. Lê Nam Trà, Nguyên Phó Chủ tịch của Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Gia Khánh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS. Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

GS.TS. Phạm Nhật An, Tổng Thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam

PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN NƯỚC NGOÀI

GS. Kyaw Linn, Chủ tịch Hội Nhi khoa Myanmar

GS. Hung Liang Choo, Chủ tịch Hội Nhi khoa Malaysia

PGS. Tang Swee Fong

BS. Anne Goh Eng Neo, Hội Nhi khoa Singapore

BS. Somsak Lolekha, Chủ tịch Hội Nhi khoa Thái Lan

PGS. Sally R. Gatchalian, Chủ tịch Hội Nhi khoa Philippines

BS. Aman Pulungan, Chủ tịch Hội Nhi khoa Châu Á Thái Bình Dương

GS. Sukman T. Putra, Trường Y dược - Đại học Indonesia

BAN ĐIỀU HÀNH:

GS.TS. Nguyễn Gia Khánh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam

GS.TS. Kok Chin Leong, Chủ tịch của Hội Nhi khoa Đông Nam Á

GS.TS. Ye Myint Kyaw, Chủ tịch tiếp theo của Hội Nhi khoa Đông Nam Á

GS.TS. Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

GS.TS. Phạm Nhật An, Phó Tổng thư ký Hội Nhi khoa Việt Nam 

PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung, Phó Thủ quỹ của Hội Nhi khoa Việt Nam

 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ APFC LẦN THỨ 17:

GS.TS. Lê Thanh Hải - GS.TS. Nguyễn Gia Khánh

GS.TS. Phạm Nhật An

PGS.TS. Khu Thị Khánh Dung 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

GS.TS. Nguyễn Thanh Liêm

GS.TS. Trần Đình Long

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàn

PGS.TS. Phùng Nguyễn Thế Nguyên

PGS.TS. Tăng Chí Thượng

PGS.TS. Vũ Minh Phúc

PGS.TS. Trần Minh Điển

PGS.TS. Bùi Bỉnh Bảo Sơn

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hà

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

PGS.TS. Đào Minh Tuấn

PGS.TS. Trần Thanh Tú

PGS.TS. Trần Diệp Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng

TS. Nguyễn Lý Thịnh Trường

TS. Nguyễn Thu Hương

TS. Phan Thị Hiền

TS. Vũ Chí Dũng

TS. Phùng Thị Bích Thủy

TS. Hoàng Lê Phúc

TS. Phan Hữu Phúc

TS. Lê Kiến Ngãi

TS. Bùi Ngọc Lan

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn