TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

Gửi báo cáo khoa học

Bạn có thể gửi bản báo cáo của bạn trực tuyến qua website từ ngày 1/1/2020

Báo cáo phải được gửi trước hạn chót: 31/7/2020

Hướng dẫn nộp bài tóm tắt

 1. Không có giới hạn về số lượng bài báo cáo mà một tác giả có thể gửi.
 2. Tóm tắt phải được gửi bằng tiếng Anh.
 3. Bản báo cáo trùng lặp sẽ không được chấp nhận.
 4. Báo cáo phải được gửi trực tuyến. Đệ trình qua fax, email, thư gửi qua bưu điện, vv, sẽ KHÔNG được xem xét.
 5. Trách nhiệm của người làm báo cáo và người trình bày báo cáo là đảm bảo rằng tất cả các thông tin đã có sự đồng ý để được trình bày trên bản báo cáo.
 6. Các báo cáo viên phải chứng minh rằng các tài liệu trong bản trình bày là bản gốc và tuyên bố rằng tài liệu sẽ không được công bố trong bất kỳ ấn phẩm nào hoặc được trình bày ở nơi khác trước Hội nghị APFC 2020.
 7. Tiêu đề bài báo cáo phải VIẾT HOA.
 8. Phần Tóm tắt phải có tối đa 300 từ. (tiêu đề, thông tin báo cáo viên được loại trừ khỏi số lượng 300 từ).
 9. Một bản báo cáo khoa học phải có các tiêu đề phụ: Lời mở đầu, Mục đích, Phương pháp nghiên cứu, Kết quả và Kết luận.

Báo cáo viên phải chọn một trong các chủ đề sau:

 1. Sơ sinh
 2. Nhi khoa xã hội và chăm sóc sức khoẻ ban đầu
 3. Nội tiết, di truyền và rối loạn chuyển hóa
 4. Miễn dịch, dị ứng, khớp
 5. Tim mạch
 6. Ung thư - Huyết học
 7. Hô hấp
 1. Thần kinh
 2. Tâm bệnh
 3. Thận - tiết niệu
 4. Cấp cứu và hồi sức
 5. Các bệnh truyền nhiễm
 6. Tiêu hóa, gan mật và dinh dưỡng
 7. Ngoại
 8. Vắc-xin và tiêm chủng

 

12. Các báo cáo viên có thể tự đăng ký hình thức báo cáo miệng hoặc báo cáo treo hoặc cả hai. Hội đồng khoa học sẽ xem xét và quyết định phương pháp nào sẽ được áp dụng cho bản báo cáo khoa học của báo cáo viên.
13. CHỈ báo cáo viên thuyết trình mới có thể nộp đơn xin giải thưởng của Hội nghị (nếu có)
14. Vui lòng đảm bảo tất cả nội dung đều chính xác trước khi bạn "Submit" bản báo cáo khoa học của bạn.
15. Một bản tóm tắt có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào cho đến ngày hết hạn nộp bản tóm tắt. Vui lòng nhấp vào "Chỉnh sửa" để thay đổi bản tóm tắt đã gửi.
16. Hội đồng khoa học có quyền chấp nhận hoặc từ chối báo cáo khoa học.
17. Báo cáo viên thuyết trình sẽ được thông báo về kết quả của báo cáo khoa học (báo cáo miệng hoặc báo cáo treo), phiên khoa học và thời gian thuyết trình qua email
18. Báo cáo khoa học được chấp nhận và trình bày trong Hội nghị sẽ được in trong Kỷ yếu Hội nghị.

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn