TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

TRANG CHỦ / NGÀY QUAN TRỌNG

Thời gian nộp báo cáo khoa học:

01/01/2020

Hạn nộp báo cáo khoa học:

31/07/2020

Hạn nộp cuối cùng:

31/08/2020

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn