TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

VỀ APFC 2020 / LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

  • Ban thư ký Hội nghị APFC 2020

Email: secretariats.apfc2020@gmail.com

  • Hội Nhi khoa Việt Nam

Ms. Bạch Thu Phương

Tel: +84 904 372 339

Email: hoinhikhoavn@gmail.com

  • DMC Việt Nam

Mr. Nguyễn Ngọc Khiêm

Tel : +84 933 802 588

Email : md@dmc.com.vn

Ms. Trần Thúy Hằng

Tel: +84 869 769 710

Email: em2@dmc.com.vn

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn