TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN / ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Phí đăng ký đại biểu trên bao gồm:
- Tham dự tất cả các phiên khoa học, hội nghị vệ tinh, triển lãm và tiếp đón chào mừng;
- Bộ tài liệu Hội nghị, nghỉ giải lao và ăn trưa trong thời gian Hội nghị, xe buýt đưa đón (từ các khách sạn chính thức đến trung tâm Hội nghị trong những ngày hội nghị).
Phí đăng ký Hội thảo tiền Hội nghị bao gồm:
- Tham dự Hội thảo tiền Hội nghị
- Bữa trưa; trà và tài liệu
Chính sách hủy bỏ:
- Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả

Đăng ký trực tuyến:

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn