TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

CHƯƠNG TRÌNH / CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT

 

Ngày 1

14/10/2019

Ngày 2

10/15/2019

Ngày 3

16/10/2019

Ngày 4

17/10/2019

Sáng

(8:00 – 11:00)

Hội thảo tiền Hội nghị

(8:00 – 9:00)

Lễ chào mừng

(8:00 – 10:00)

Phiên toàn thể 2

(8:00 – 10:00)

Phiên toàn thể 3

(9:00 – 10:30)

Phiên toàn thể 1

(10:45 – 12:30)

Phiên khoa học

/Báo cáo treo 1

(10:15 – 12:00)

Phiên khoa học

/Báo cáo treo 3

(10:15 – 12:00)

Phiên khoa học

Trưa

(11:00 – 14:00)

Hội thảo vệ tinh

(12:30 – 14:30)

Hội thảo vệ tinh

(12:00 – 14:00)

Hội thảo vệ tinh

(12:00 – 12:30)

Lễ bế mạc

Chiều

(14:15 – 17:30)

Hội thảo tiền Hội nghị

(14:45 – 17:00)

Phiên khoa học

/Báo cáo treo 2

(14:15 – 17:00)

Phiên khoa học

/Báo cáo treo 4

 

Tối

 

 

(19:00 – 21:00)

Tiệc chiêu đãi

 

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn