TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN / PHÍ ĐĂNG KÝ

Danh mục

Đăng ký sớm

(1/1 - 31/8/2020)

Đăng ký thông thường

(1/9 - 5/10/2020)

Đăng ký tại Hội nghị

(13/10 - 16/10/2020)

Khách quốc tế

Thành viên APF

300

350

400

Không phải thành viên APF

350

400

450

Khách trong nước

Thành viên VPA

100

150

200

Không phải thành viên VPA

150

200

250

Sinh viên, học viên sau đại học

50

Gala Dinner

80

Hội thảo tiền Hội nghị (CME)

50

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn