TIME REMAINING

NGÀY

GIỜ

PHÚT

GIÂY

CHƯƠNG TRÌNH / SỰ KIỆN

LỄ KHAI MẠC

Ngày: 15/10/2020

Thời gian: 8h00 - 9h00

Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Địa chỉ: Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: Tất cả đại biểu

Trang phục: Nghiêm túc

 

TIỆC CHIÊU ĐÃI

Ngày: 16/10/2020

Thời gian: 19h00 - 21h00

Địa điểm: Cập nhật...

Địa chỉ: Cập nhật....

Đối tượng: Khách mời và Đại biểu mua vé (chi tiết tại: http://apfc2020.com.vn/vi/registration-fee)

Trang phục: Nghiêm túc

 

LỄ BẾ MẠC

Ngày: 17/10/2020

Thời gian: 12h00 - 12h30

Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Địa chỉ: Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Đối tượng: Tất cả đại biểu

Trang phục: Nghiêm túc

Đơn vị thực hiện
DMC (Vietnam)., JSC
Địa chỉ: 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: (+84) 933 80 2588 | (+84) 969 73 9999
Email: md@dmc.com.vn
Website: http://www.dmc.com.vn